Microsubsidie aanvragen

2732 keer bekeken 0 reacties

De subsidieregeling van Daarom Duurzaam Diemen ondersteunt nieuwe en bestaande initiatieven die zich in Diemen met duurzaamheid bezig houden. Denk aan thema’s zoals klimaatadaptatie, voeding, biodiversiteit, energiebesparing, afvalreductie en groene mobiliteit. Heb je een idee? Doe een aanvraag!

Regels Microsubsidies DaaromDuurzaamDiemen

1. De microsubsidies van DaaromDuurzaamDiemen maken we bekend onder de naam: DaaromDuurzaamDiemen-Initiatieven (DDD-I).

2. Het totale budget voor de microsubsidies bedraagt € 5.500,- per 12 maanden.

3. Elke burger, initiatief en werkgroep die actief is binnen de gemeente Diemen kan eenmaal per jaar een aanvraag indienen voor maximaal € 750,-.

4. De activiteit is gericht op burgers, instellingen en/of bedrijven in Diemen en heeft betrekking op aspecten van duurzaamheid.

5. Aanvragers maken duidelijk wat de relatie is met duurzaamheid, wat ze willen bereiken bij wie en waarvoor het budget gebruikt wordt. Elke aanvraag is voorzien van naam, adres, email en telefoonnummer van aanvrager en van de namen van de overige initiatiefnemers en mede-uitvoerders.  

6. Aanvragen kunnen worden ingediend tot het jaarbudget voor de microsubsidies op is.

7. Binnen 4 weken na afloop van de activiteit dient de aanvrager een kort verslag in. Zijn de doelstellingen behaald? Wie heeft er mee gedaan? Zijn er extra mensen of doelgroepen bereikt? Kan de activiteit in de toekomst met of zonder een nieuwe subsidie nog eens herhaald worden? Middels een kostenoverzicht wordt aangetoond waar de subsidie aan is besteed. Budget wat niet besteed is, wordt teruggestort. Tevens stuurt de aanvrager DaaromDuurzaamDiemen tussentijds of na afloop 3-10 foto’s toe die de activiteit goed in beeld brengt. De afbeeldingen dienen van goede kwaliteit te zijn (landscape genomen) en alle personen op de foto dienen toestemming te hebben gegeven voor publicatie op de kanalen van DaaromDuurzaamDiemen. Ook vragen we de aanvrager om een profiel aan te maken op het platform van DaaromDuurzaamDiemen en tenminste een keer een bericht te plaatsen om zo kennis, inspiratie en ervaringen te delen.

8. Het toegekende budget voor een initiatief wordt niet gebruikt voor de inzet van eigen uren van de initiatiefnemers. Indien noodzakelijk kan het budget worden ingezet voor inhuur van externen. Deze externen mogen geen deel uitmaken van het initiatief. Bij inzet van derden dient de factuur voor deze inzet te worden bijgesloten bij het verslag.

9. Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen over de ingediende aanvragen.

10. Aanvragen worden ingediend bij info@daaromduurzaamdiemen.nl. De aanvraag wordt binnen 4 weken in behandeling genomen en met u doorgenomen. Het is mogelijk om tussentijds meer informatie op te vragen bij de indiener.

Download alle regels omtrent microsubsidie hieronder.


 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen