Duurzaamheidsprijs Diemen 2023

Margot Aler 15-08-2023 1057 keer bekeken 0 reacties

​​​​​​​Draag een duurzaam initiatief voor!

 FORMULIER >>    

De gemeente Diemen is op veel fronten actief met duurzaamheid. Ook lopen er bij bedrijven, scholen, organisaties en burgers in Diemen talrijke duurzame initiatieven. Van duurzame kookclub en klimaatgesprekken tot buurtmoestuinen, afval-rapen en de elektrische deelauto. Samen met de gemeente vindt Daarom Duurzaam Diemen het tijd worden om deze initiatieven in het zonnetje te zetten en onder de aandacht te brengen. Daarom is de Duurzaamheidsprijs Diemen in het leven geroepen.

Iedereen in Diemen kan initiatieven voordragen voor nominatie. Een deskundige jury, met wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg als voorzitter, zal beslissen welke voordrachten genomineerd worden. Deze initiatieven worden in de Diemense media belicht. Uiteindelijk zal in het slotdebat tijdens het Duurzaam Diemen Festival op 8 oktober door de jury worden beslist wie de Duurzaamheidsprijs Diemen wint. Daarnaast is er een Publieksprijs op basis van door Diemenaren uitgebrachte stemmen. Voor beide prijzen is er een geldbedrag (€ 300 voor de juryprijs en € 100 voor de publieksprijs), een oorkonde, brede publiciteit en een podium op 8 oktober.

De Duurzaamheidsprijs Diemen sluit aan bij de Duurzaamheidsagenda 2020-2025 van de gemeente. Deze is breed van opzet en bestaat uit de volgende thema's: 1. Energie en Klimaat, 2. Afval en Circulaire Economie, 3. Natuur en Biodiversiteit, 4. Aanpassen op klimaatverandering, 5. Verbeteren luchtkwaliteit en aanpak geluid en 6. Duurzame mobiliteit.

Wie/ wat kun je voordragen?

Elk duurzaam initiatief dat zich afspeelt in Diemen en dat wordt uitgevoerd door een bewoner van Diemen, een instantie/organisatie of (sport)vereniging die in Diemen gevestigd is. Je mag ook jezelf voordragen. Het voorgedragen initiatief is gericht op een duurzamer Diemen of een gezonde, schone of groene buurt.  

Hoe kun je een voordracht doen?

Geef in onderstaand formulier aan welke persoon, groep of organisatie je voordraagt met vermelding van de gevraagde gegevens. Vermeld kort waarom je deze persoon/organisatie voordraagt.

 FORMULIER >>    

Wat gebeurt er met je voordracht?

Na ontvangst van je voordracht (je krijgt een bevestiging daarvan) nemen wij contact op met de voorgedragene. We vragen of deze de voordracht accepteert. Is dat het geval, dan verzoeken we de voorgedragene om aan te geven a. welke activiteiten tot nu toe zijn ontplooid, b. wat men op dit moment doet en c. welke toekomstplannen er zijn binnen een of meer van de thema's uit de gemeentelijke duurzaamheidsagenda (zie boven).

 

Hoe gaat het verder met de voordrachten?

Alle onderbouwde voordrachten worden geregistreerd. In de week van 11 september 2023 kiest de jury uit de voordrachten er drie, die worden genomineerd voor de Duurzaamheidsprijs Diemen. De drie genomineerden worden in de publiciteit gebracht en er vindt een stemming plaats voor de Publieksprijs. Op 8 oktober 2023 wordt in de eindstrijd tijdens het Duurzaam Diemen Festival de prijswinnaar gekozen en wordt de Publieksprijs bekend gemaakt. 

Wanneer moet je voordracht binnen zijn?

Uiterlijk op 11 september 2023 dient de voordracht te zijn ingediend bij Daarom Duurzaam Diemen via het formulier.

Meer informatie?

Bel of mail Margot Aler (info@daaromduurzaamdiemen.nl) of Hans Heimans (finance@daaromduurzaamdiemen.nl, 06 2120 5049).

 

Cookie-instellingen